industriŽle gravure

industriŽle gravure Industriële gravure is een samenvattende term om alles in één adem te benoemen wat graveerwerk en graveerwerk inhoudt wat betreft op industrieel vlak . Handgravure hoort hier eigenlijk niet thuis zou men denken , gezien dit eerder artistiek is .
Niettemin worden in sommige gevallen industriële gravuren soms bijgewerkt met de hand .

Industriële gravure of industriëel graveren is een specialiteit op zich. Dit kunnen zowel brandstempels , slagstempels , spuitsjablonen , e.d. zijn …

Onder industriële gravure verstaat men gravures die niet voor particulieren of vrije beroepen bedoeld zijn . Want brandstempels , slagstempels , spuitsjablonen en electrodes voor vonkerosie zijn ook producten die allemaal dienen gegraveerd te worden .

Deze niche onder graveerwerken is zo specifiek dat wij deze ondergebracht hebben onder een aparte rubriek .

We hebben het dus in de rubriek " industriële gravuren " vooral over de brandstempels, slagstempels , sjablonen en vonkerosie electrode of electrodes .

Een rubriek die op zich al een gans domein vakmanschap vertegenwoordigd.

IndustriŽle gravure