Missie en visie

Missie en visie

Wij , WP international en de mensen achter deze firma , hebben een duidelijke kijk op onze firma en de producten die we samen voortbrengen .

We dragen kwaliteit en service voor de klant het hoogst in ons vaandel , die we immer zullen nastreven . Snelheid van handelen staat daar nét onder en maakt uiteraard ook deel uit van onze denkwijze .

Wanneer we moeten kiezen tussen snelheid en kwaliteit zullen we steeds kiezen voor de kwaliteit , ook al verliezen we daar soms klanten mee .

We zijn iedere dag bezig met het bedenken van betere productieprocessen om een nóg betere kwaliteit te behalen , een hoger rendement te bekomen ten voordele van de klant en onszelf . We streven hier naar een win-win situatie die door ieder geapprecieerd wordt .

We gaan nooit of geen uitdagingen uit de weg en niets is ons teveel om de klant te proberen te voldoen in zijn behoefte , voor zover iets technisch mogelijk is .

Omdat onze kinderen én hun kinderen ook nog een planeet moeten hebben om op te leven :

Elkeen bij WP international is zich bewust van onze ecologische voetafdruk en we maken dan ook dagelijks werk van het bedenken van betere en milieuvriendelijker productieprocessen of handelingen, verpakkingen, rationeel energieverbruik en andere milieuvriendelijke acties of handelingen - die in onze mogelijkheden liggen : deze laten we niet onbenut.

“ Beginnen met een compromis eindigt meestal in een nog grotere compromis “ is één van de one-liners van zaakvoerder Peter Wyffels waarvan hij rotsvast van overtuigd is .

Daarmee wordt gesteld dat we de lat zo hoog mogelijk leggen vanaf de start en constant deze hoog te houden .

Missie en Visie