Doosletters

Wanneer een reliëfletter een bepaalde diepte of reliëf dient te hebben kan dit in aluminium bijna enkel maar in een doosletter uitvoering . Volle letters in aluminium van 50 mm dik bestaan gewoon niet omdat dit aluminium plaatmateriaal van dergelijke diktes eenvoudig weg niet te verkrijgen is .

  • Aluminium doosletters
  • Aluminium doosletters
  • Aluminium doosletters
  • Aluminium doosletters

De oplossing hebben wij bij WP international bij de hand : er wordt een holle letter vervaardigd die bestaat uit een front , vervaardigd uit plaatmateriaal van 1,5 of 2 mm dik , waaraan zijkanten worden gelast , die dan de diepte van de letter vormen . Dit noemen we bij WP international de “return” van de letter .

De return of zijkant van de reliëfletter bepaalt dus hoe dik hij er uitziet . Soms is een geringe dikte of diepte reeds voldoende , soms is een extreme diepte wenselijk .

Meestal gaat de diepte van de reliëfletter mee met de hoogte . Hoe groter of hoger de gevelletter , des te dikker of dieper dient hij te zijn .

We kunnen qua return standaard van 60 mm tot 120 mm gaan , afhankelijk van de wens van de klant maar ook ook van de eventuele gewenste verlichting . Bij direct verlichte letters dient dit 120 mm te zijn , omwille van het stralingspatroon van de LED’s . ( zie : direct verlichte gevelletters )

Het hoeft geen betoog te melden dat deze populaire gevelletters waarschijnlijk de meest vervaardigde letters zijn bij ons , gezien de grote mogelijkheden en actiegebied waar deze worden ingezet .

We maakten op deze manier een logo van 8 meter hoogte en 12 meter breed . Zoals je merkt zijn de mogelijkheden met deze materialen zeer uitgebreid en worden grote constructies van reliëfletters  niet uit de weg gegaan .

Op vele gebouwen prijken onze gevelletters , soms zelfs op grote hoogte  en zijn deze van heinde en ver te zien .

Doosletters
Doosletters
Doosletters

Doosletters