Calamiteiten

De meeste calamiteitenborden die we kennen zijn deze die overal aan de muren hangen in gangen of lokalen van grote en KMO-bedrijven , alle ziekenhuizen , rusthuizen , openbare gebouwen , hotels , gebouwen waar risico’s zijn , en zo voorts . Gemeenschappelijk en belangrijkste item is dat op deze calamiteitenborden geordende instructies staan , die de lezer van dit bord duidelijk en in stappen uiteendoet welke handelingen er dienen te worden uitgevoerd .

  • calamiteiten

Immers , meestal hangt dit calamiteitenbord in de nabijheid van een evacuatieplan , waar ook een stuk van de informatie staat over het gebouw zelf . Zie : evacuatieplannen .

Op het calamiteitenbord staat stap voor stap beschreven dewelke de handelingen zijn die men moet ondernemen in geval van een calamiteit . Dat begint meestal met : blijf kalm ...

Misschien wel lachwekkend op het eerste zicht maar een waarheid als een koe . De kalmte bewaren is het éérste en belangrijkste waarmee men moet beginnen . Bij een brand of andere calamiteit is uiteraard een paniekreactie uit den boze !

Meestal wordt dan in de volgende stappen gemeld dat de calamiteit moet gemeld ( handmelders ) of doorgebeld ( noodtelefoon ) worden . Daarop volgend eventueel een bluspoging , toch in geval van brand .  Indien dit niet lukt dient er te worden gestart met evacuatie . En zo voorts .

De instructies zijn meestal in meerdere talen opgesteld , naargelang het karakter / regio waar ze geplaatst worden , en dan nog eens vergezeld van pictogrammen en symbolen die het makkelijker maken om de personen in kwestie snel alle informatie te geven .

Noodnummers waar naartoe te bellen is ook een niet onbelangrijk gegeven om op een calamiteitenbord te plaatsen .

De instructies van calamiteitenborden kunnen ook écht specifieke info bevatten wanneer er een speciaal gevaar heerst ( bijvoorbeeld bijtende producten , radioactieve straling , of wat dan ook ) en daarvoor extra aandacht dient aan te worden besteed .

Gezien wij fabrikant zijn bieden wij naast een aantal standaard calamiteitenborden aan , maar we kunnen deze ook volledig op maat maken . In de grootte , kleur en soort uitvoering van het type calamiteitbord U wilt , mét uw logo erop of niet ...

Maatwerk , volledig naar wens van de klant , dàt is wat wij doen ...
zie verder : veiligheidspictogrammen 

Calamiteiten

Calamiteiten