Plexi line Pictogrammen plexiglas

Als we het over een plexiglas pictogram hebben , bedoelen we eigenlijk niet zozeer de veiligheidspictogrammen , maar de internationale plexiglas pictogrammen . Deze , zeg maar in de ganse wereld erkende symbolen , stellen meestal diensten of plaatsen voor op een manier die iedereen begrijpt ...

  • plexi pictogrammen

We hebben het in deze rubriek dus over plexiglas pictogrammen , met andere worden de borden die dienen voor het signaleren of aanduiden door middel van herkenbare vereenvoudigde symbolen ,  van toiletten , man , vrouw , of rolstoelpatiënten op een plexi glas pictogram  of het markeren of signaleren van een cafetaria , infokiosk , verzorgruimte baby , douche , telefoon , WiFi hotspots , slaapgelegenheid , camping , enz ...

Ook sport symbolen in plexi glas behoren tot deze groep .

Je vindt onze plexiglas pictogrammen veel op openbare plaatsen zoals in luchthavens , stations , drukbezochte openbare plaatsen , musea , enz ... Doch ook in de privé sector komen plexi glas pictogrammen meer en meer voor , want de wereld wordt alsmaar kleiner en meer en meer anderstaligen, met andere woorden , mensen die ons Nederlands niet kunnen lezen komen bij ons over de vloer .

Wanneer deze mensen dan deze afbeeldingen ( lees : pictogrammen op plexi glas ) begrijpen , zonder te moeten uitleggen met handen en voeten wel te verstaan ,  wáár het toilet van de mannen of vrouwen zich bevindt , mogen we spreken van een geluk dat deze symbolen bestaan .

Bestaat er een plexi glas pictogram niet , iets héél specifiek , eigen aan uw gebouw of sector , dan kunnen wij dat plexiglas pictogram of symbool ontwerpen voor U, we hebben immers onze eigen studie en ontwerpdienst in huis .

Plexi line Pictogrammen plexiglas

Plexi line Pictogrammen plexiglas