Overzichtsborden : curvo plus overzichtsbord

De overzichtsborden in het curvo plus systeem zijn signalisatie borden , meestal één bord , waarin één blad geplaatst is met een schut of beschermmica ervoor geplaatst .  Curvo overzichtsborden zijn meestal in een A4 of een A3 vervaardigd of een “extended” versie . Dit zijn dan langere of hogere overzichtsborden maar gebaseerd op één van de DIN A... maten ...

  • signalisatie curvo plus
  • signalisatie curvo plus

De profielen zijn immers zo vervaardigd dat eender welk DIN A formaat kan gerealiseerd worden , tot een maximum DIN A3 . Daardoor kan door het profiel langer te af te zagen een veelvoud van een A3 formaat gemaakt worden , als er écht veel teksten moeten opkomen .

In sommige gevallen, indien noodzakelijk of gewenst , worden meerdere curvo borden op één drager óf rechtstreeks gemonteerd op de muur om een nog groter afficheringsoppervlak te verkrijgen , één groot overzichtsbord dus .

Meestal neemt het echter niet zo’n vaart en voldoet een overzichtsbord met een A3 formaat .

Deze overzichtsborden hangen meestal op plaatsen waar men vrij dichtbij staat om te lezen : bijvoorbeeld bij het uit de lift stappen net aan de overstaande muur , of in een traphal , of op een kruispunt van een complexe gangenstructuur in een kliniek of rusthuis of welk gebouw dan ook .

in elk geval dient het overzichtsbord op een goed zichtbare plaats te hangen .

De overzichtsborden geven het ontegensprekelijke voordeel van snel zelf de teksten of schikking te kunnen veranderen , want dit is de bedoeling van dit ganse systeem : zelf teksten wisselen .

Het zelf teksten wisselen van deze overzichtsborden is primordiaal , doch de teksten kunnen ook permanent worden uitgevoerd door een rechtstreekse belettering op het aluminium vlak van het overzichtsbord. Dan is er in dit overzichtsbord niet noodzakelijk de must van een beschermmica of plexi , maar het kan ook .

Als er gekozen word voor een vaste of permanente tekst op het overzichtsbord dan is dat normaal gezien omwille van het feit dat de andere interne signalisatie of de veiligheidssignalisatie ook in het curvo plus systeem is uitgevoerd , ofwel ... men gewoon valt voor de mooie sobere design lijn van het curvo plus systeem !

Overzichtsborden : curvo plus overzichtsbord
Overzichtsborden : curvo plus overzichtsbord
Overzichtsborden : curvo plus overzichtsbord

Overzichtsborden : curvo plus overzichtsbord