Type 2000 verkeersborden

Het verkeersbordtype 2000 is ouder dan het verkeersbord type 250 , en wordt nu eigenlijk systematisch vervangen door laatstgenoemde . Enkel nog langs gemeentelijke - of stadswegen kan men nog nieuwe verkeersbord type 2000 plaatsen , mits akkoord van de gemeente of stad . Langs gewestelijke wegen kan of mag dit bord niet meer nieuw geplaatst worden ...

  • verkeersborden wegsignalisatie type 2000

Immers , de wet schrijft langs gewestelijke wegen de vervangende type 250 voor , die de vervanger is van de type bruggen en wegen .

Wat niet belet dat dit bord niet meer gebruikt wordt . Zoals eerder vermeld is dit verkeersbord type 2000 perfect inzetbaar langs alles wat niet gewestelijke wegen is , en wordt dit als aanvulling van bestaande wegwijzers nog veel gebruikt . Onder het motto : “ alles hetzelfde “ heeft dit zeker nog zijn nut .

Ook op privé-terrein kan dit uiteraard nog perfect toegepast en wordt dit effectief nog dagelijks gemaakt , omwille van aanvulling van bestaande constructies , de modulariteit , of gewoon omdat men deze borden liever ziet . Op privé terrein mag men immers nog kiezen wat men wil .

Het grote verschil zit hem in de constructie : bij het type 2000 wordt de plaat gevat in een omrandingsprofiel , en bestaat dit dus niet uit één stuk zoals de type 250 .

De reflecterende folies zijn doorgaans ook van een minder hoge klasse ( lees : kwaliteitsnorm i.v.m. het reflecterend vermogen) omwille van zijn minder “belangrijke” of “ minder dringende “ toepassingen of karakter.

De borden worden ook d.m.v. speciale beugels ( palen hebben een diameter van 51 of 76 mm ) gemonteerd .

Meer info in verband met bestekteksten en technische beschrijving , klik hier , verkeersbord type 2000

Type 2000 verkeersborden

Type 2000 verkeersborden