Type 250 verkeersborden

Het verkeersbord type 250 die in duizenden bestekken voor aannemingen wordt beschreven als het gaat over wettelijke verkeerssignalisatie langs de openbare weg voor het aanduiden van verkeerstekens , plaatsaanduiding , wegwijzers , kortom voor àlle verkeerssignalisatie langs de openbare weg .
Immers , dit bord is wettelijk gezien voor gewestelijke wegen het énige die toegelaten is .
Het is feitelijk de vervanger van de vroegere type “ Bruggen en Wegen “- verkeersborden .

  • verkeersborden wegsignalisatie

Inderdaad , dit bord vind je langs Belgische wegen overal terug of je moet wel met je ogen dicht rijden , wat helemaal niet gezond is !

We hebben het hier dus over de gevaarborden , voorrangsborden , verbodsborden , gebodsborden , borden stilstaan en parkeren , aanwijzingsborden , zonale borden , M borden ( gericht naar bestuurders van een specifiek voertuig ) , afbakeningsborden, verkeersborden langs hoofdwegen en secundaire wegen .

Dit bord is vervaardigd uit aluminium plaat van minstens 1,5 mm dik en bestaat uit één stuk , dat wil zeggen dat de randen van de plaat , omgeplooid zijn en alles één geheel vormt . Men heeft dus geen snijdende randen . Het bord heeft door het omplooien van de plaat een rand met een diepte van 25 mm . Dit geeft de stevigheid aan het verkeersbord .

De hoeken van het verkeersbord zijn afgerond met een minimum radius ( ronding ) van 45 mm en braamvrij , en zorgen voor een optimale veiligheid voor degenen die in aanraking ( bij een ongeval bijvoorbeeld ) komen met het bord .

De bevestiging van deze verkeersborden gebeurt door een minstens één of meerdere profielen - naargelang de grootte en de vorm van het bord feitelijk – die langs achter het bord zijn aangebracht door middel puntlassen en dit verkeersbord kan in zijn geheel op passende palen worden gemonteerd door middel van bijpassende beugels .

De achtergrond is standaard grijs gelakt RAL 7043 , uitgezonderd de verkeersborden die dienen voor de zone-aanduiding “ stilstaan en parkeren “ , die in het oranje RAL2009 zijn gelakt .

Het verkeersbord heeft altijd een reflecterende achtergrond in het specifieke kleur in functie van het type bord . Deze types zijn gevaarborden , voorrangsborden , verbodsborden , gebodsborden , borden stilstaan en parkeren , aanwijzingsborden , zonale borden , M borden ( gericht naar bestuurders van een specifiek voertuig ) , afbakeningsborden, verkeersborden langs hoofdwegen en secundaire wegen . De klasse reflecterende film ( graad reflecterend vermogen ) is afhankelijk van de toepassing .

Meer info in verband met bestekteksten en technische beschrijving , klik hier , verkeersbord type 250

Type 250 verkeersborden
Type 250 verkeersborden
Type 250 verkeersborden

Type 250 verkeersborden