Reclame

Reclame , reklame of  publiciteit . Allemaal dezelfde benamingen . En een vlag die een héle lading dekt zeg maar .

Alles wat (her)kenbaarheid van een firma of instantie of de promotie van producten bevordert , valt - voor ons althans - onder de naam reclame of publiciteit .

Dit is dus uiteraard een zéér uitgebreide topic , want reclame & publiciteit heb je nu eenmaal in ongelooflijk verschillende vormen en toepassingen . Wat kan reclame , reklame of publiciteit allemaal zijn ?

Wel , we denken daarbij aan in eerste instantie toch aan reclamezuilen , reliëfletters , publiciteitspanelen , lichtkranten , belettering van voertuigen en etalages , werfborden , spandoeken , reclamepanelen , reclame & publiciteit , ...enz …

Treed nu binnen in onze wereld van reclame & publiciteit artikelen en laat U inspireren door hetgeen u ziet ! Onderstaand filmpje geeft u een voorsmaakje van een aantal zaken die u misschien op ideeën brengt welke reclame , reklame of publiciteit U zou kunnen van doen hebben.

Reclame