Digital Signage

Digital Signage
Digital signage is eigenlijk digitale bewegwijzering, het bewegwijzeren met LED of LCD schermen.

Alle soortgelijke benamingen verwijzen naar het gebruik van de digitale manier om informatie te verspreiden in tegenstelling met de conventionele signalisatie, die iedereen uietraard kent van in grote gebouwen zoals klinieken, hospitalen, luchthavens, overheidsgebouwen maar ook in de privé-sector , waar deze een grote vorm van signalisatie of informatie verstrekken een opmars kent.

Het grote voordeel van de digital signage , digtale bewegwijzering of signalisatie of digital wayfinding is de kwestie dat men quasi alles op de schermen kan doen verschijnen wat men wenst. In tegenstelling met de gewone signalisatie die "vast" is , of in het beste geval de signalisatie modulair is .

Afbeeldingen, een filmpje, een grondplan, een logo, interne informatie kan zonder enige limiet naar de speciale schermen of display gestuurd worden, doch ook vaste beelden , zoals de layout van interne bewegwijzering met of zonder een grondplan , van een gebouw , die quasi nooit verandert kunneen afgebeeld worden op de schermen. Tot op het moment tóch iets dient te veranderen , hetzij aan de teksten of het grondplan  ( bv een lokaal benaming ) Dit ontwerp vraagt uietraard grote zorg en nauwkeurigheid die wij voor de klanten doen .

Dit alles kan via een PC of tablet van op afstand ontworpen , en in een zeer korte tijd aangepast en doorgestuurd worden door onze diensten of eventueel door de klant zelf, voor zover de klant dat wel zélf wil of kan.

Dit is de kracht van de digital signage of digital wayfinding. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan digital signage of digitale bewegwijzering , waarvan de aankoopprijs wellicht de grootste is . Op lange termijn wint men die wel weer terug , maar het is en blijft voor de meeste onder ons toch wel een investering. De felibiliteit is natuurlijk niet te evenaren.

Digitale bewegwijzering

tekst 1

Digital Signage Wayfinding