Digital Signage

Digital Signage

Digital signage is het Engels voor digitale bewegwijzering , soms ook in het vakjargon "narrow casting " in het genoemd.

Alle benamingen verwijzen naar het gebruik van de digitale manier van informatie verspreiden in tegenstelling met de "analoge" of "fysische" gebouwensignalisatie, zoals je het zelf noemen wilt.

Het grote voordeel van de digital signage , digtale bewegwijzering of digtale signalisatie of wayfinding is het feit dat men zo ongeveer alles op de borden kan doen verschijnen wat men wilt. In tegenstelling met de conventionele signalisatie.

Foto's, filmpjes, plannen, logo's kunnen onbeperkt gestuurd worden naar de speciale schermen, displays genaamd , maar ook pseudo-permanente beelden , zoals de layout van vaste interne bewegwijzering van een gebouw die in principe nooit verandert kan geprojecteerd worden op de schermen. Tót er iets tóch veranderd ( bv een benaming ) en dit kan van op afstand in een handomdraai of één klik met de computer aangepast worden. Dáár zit de grote sterkte van de digital signage of digital wayfinding.

Digital Signage & Wayfinding