Wayfinding en routing

Wayfinding en routing zijn de Engelse benamingen die in onze taal wel ook zeer ingeburgerd zijn.

Ze betekenen niet meer en minder hetzelfde als bewegwijzering in gebouwen of daar buiten, en staan ongeveer gelijk met de term gebouwensignalisatie , als het over de de signalisatie gaat in en rond gebouwen.


Concreet komt dit neer op het letterlijk wegwijs maken in een gebouw , van eender welk aard of type.
Wayfinding en routing zijn dus bedoeld om de weg te wijzen en dit door middel van signalisatieborden, voortkomend uit de systemen van de binnensignalisatie of de buitensignalisatie.

Routing en wayfinding is eerder de interne bewegwijzering die van buiten naar binnen gericht is - dus de functionele - niet dringende vorm . Bijvoorbeeld bij het bezoeken of binnen treden van het gebouw door derden die vreemd zijn aan het gebouw en dus hun weg niet kennen.

Dit In tegenstelling met de gebouwensignalisatie die ook de veiligheidssignalisatie of de evacuatieweg aanduidt in geval van calamiteiten. Dit kan een brand, explosie, wateroverlast, rookvorming , etc ... zijn .
In dit laatste is deze evacuatie weg , van binnen naar buiten gericht en wordt deze enkel en alleen met international gekende symbolen , meer bepaald de veiligheidspictogrammen bewerkstelligt. Ook de her en der geplaatste evacuatieplannen zijn verplicht te plaatsen in openbare gebouwen maar ook in firma's , kantoren , alles wat niet huiselijk is zeg maar .

Geninteresseerd ? Neem vlug contact op door HIER te klikken en vraag een offerte aan die we met de meeste zorg zullen behandelen !

Wayfinding en routing
Wayfinding en routing

Wayfinding en routing