Belettering etalages

Publiciteit of reclame op een etalage of ruit is een mooie , dankbare , maar voorál rendabele manier van reclame maken gezien de drager ( lees : ondergrond ) reeds aanwezig is en deze niet dient te worden aangeschaft …

Inderdaad, waar bij andere reclamevormen de drager bestaat uit een reclamezuil, een infostaander , een publiciteitspaneel , een aluminiumplaat  - eender welke drager dan ook, die dient te worden aangekocht - vervalt bij het beletteren van een ruit of etalage deze kost . Het beletteren van ruiten of etalages is dus

Een etalage of ruit met publiciteit of reclame is meestal in een winkelstraat gelegen , of toch langs één of andere weg  gelegen, de ene wel drukker dan de andere , maar het aantal passanten die de belettering op de etalage ziet , kan soms duizenden paar ogen bedragen pér dag . Bijvoorbeeld , bij ons WP international , passeren aan onze etalage gemiddeld per dag zo een 8600 voertuigen of wagens!
Onze belettering op de etalages of ruiten is niet te missen door deze passanten en wordt dus gezien !

Aankleding huisstijl

Aankleding huisstijl

Publiciteit , belettering of reclame op een etalage of ruit is een mooie vorm om de lijn van de huisstijl door te trekken of zoals in het vakjargon de “corporate identity “ wordt aangemeten en het corporate image hier vorm krijgt …

Belettering