Pictogrammen

Pictogrammen Pictogrammen voor veiligheid en interne signalisatie zijn één rubriek op zich omwille van het zeer uitgebreid gamma én karakter dat onder pictogrammen valt.

Een veiligheidspictogram is een pictogram die wordt gebruikt of dienstig is bij evacuatie of brandbestrijding . Met andere woorden bij een calamiteit . Vandaar ook de calamiteitenborden en evacuatieborden of evacuatieplannen ook bij deze rubriek behoren.

Wanneer we denken aan brand, denken we automatisch aan het pictogram van een blustoestel, een haspel, brandmelder, rookkoepelbediening, enz ... ten eerste om de brand te melden en een eerste bluspoging te ondernemen.
Wanneer deze brand of calamiteit niet te bedwingen valt dient men het gebouw zo snel als mogelijk te verlaten of te evacueren , en dit op een snelle en efficiente manier. Daarvoor dienen de pictogrammen voor evacuatie , de evacuatieplannen , de calamiteitenborden en finaal , éénmaal buiten het gebouw : de verzamelplaatsborden.

Een veiligheidspictogram kan dus zowel een pictogram voor brandbestrijding zijn ( kleur : rood ) als een pictogram voor evacuatie ( kleur : groen )

Pictogrammen