Verzamelplaats

Een verzamelplaats is een vaste locatie , meestal buiten , op een open stuk terrein , aangeduid met een bord , meer bepaald het “ verzamelplaats na evacuatie pictogram  “, al dan niet op een paal of aan een muur bevestigd , waar men in geval van calamiteit na de evacuatie verzamelt om op deze manier een telling te kunnen uitvoeren en het aantal aanwezigen kunnen verifiëren ...

  • Verzamelplaatsbord

Dit is immers cruciaal , het bord met verzamelplaats geeft de mogelijkheid om te verifiëren als iedereen geëvacueerd is , om eventueel al het feit uit te sluiten dat er nog mensen zich in het (brandend) gebouw bevinden …

Immers , het bord of pictogram “ verzamelplaats “ bij evacuatie , zowel in het echt als in een evacuatie oefening , is van groot belang .

Het is het punt of de locatie waar iedereen zich moet naar begeven in geval van evacuatie bij calamiteiten .

Doordat dit pictogram verzamelplaats na evacuatie gekend is door iedereen , en ook altijd vermeld staat op een evacuatieplan , zowel in de legende als op het evacuatieplan zelf , en bij brandweeroefeningen ook altijd zo wordt gecommuniceerd , dat dit hét punt is waarnaar iedereen die het gebouw is ontvlucht zich moet naar toe begeven , is dit al een doel op zich om zich naar één en dezelfde plaats te begeven .

Daardoor is het makkelijker voor de verantwoordelijken van de evacuatie , zij het nu in het echt of een oefening , snel een overzicht te verkrijgen van de status van zaken .

Wanneer de brandweer aankomt bij een calamiteit en men onmiddellijk kan communiceren dat iedereen zich reeds bevindt aan de verzamelplaats na evacuatie , en niet ergens nog enkelen vermoedelijk rondhangen of nog slechter , zich in het gebouw bevinden , of er slechts één vermist is , … kan deze tijdswinst , als is het maar tientallen seconden of een paar minuten bepalend zijn voor leven of dood .

Een interventiedossier bevat uiteraard de locatie van dit punt op de kaart of plattegrond en dit pictogram verzamelplaats na evacuatie moet je al van vér zien staan in het echt .
Het evacuatiebord behoort dus bij de klasse van de veiligheidspictogrammen. 

Kleine bordjes zijn hier écht niet op hun plaats …

Verzamelplaats

Verzamelplaats