Direct lettering line

Onze direct line bewegwijzering systeem of signalisatie systeem behelst eigenlijk het rechtstreeks voorzien van signalisatie of bewegwijzering of teksten , pictogrammen , logo’s of symbolen , markeringen en dergelijke op bestaande wanden zoals muren , ruiten , deuren , liften , en nog veel meer , zonder gebruik te maken van een drager . Met andere woorden , de wand , ruit , muur , deur , lift , ... fungeert als ondergrond en drager voor de lettering

Er zijn inderdaad gewilde toepassingen van rechtstreeks beletteren of het voorzien van teksten op bestaande ondergronden door verschillende technieken , hetzij rechtstreeks beletteren of eventueel schilderen van tekst , logo , pictogram, logo of symbool . Lettering heet dat .

De reden of het waarom dient men vooral te zoeken in het esthetische aspect of regio , want echt modulair is dit natuurlijk niet . Je vind het deze toepassingen “ direct line  “, het rechtsreeks beletteren of een lettering van een wand dus , bijna enkel dus op plaatsen waarvan de signalisatie een sterk permanente karakter heeft .

Belettering op deuren : beletterde deur

Belettering op deuren : beletterde deur

Direct line , de naam die we geven aan het rechtstreeks beletteren van deuren met info , vonden wij bij WP international zo een tien , vijftiental jaar geleden uit , en wordt nu ondertussen druk gekopieerd door vele anderen...

Belettering op wanden : de beletterde wand

Belettering op wanden : de beletterde wand Direct line , de naam die we gaven aan het rechtstreeks beletteren op wanden met allerhande info , vonden wij bij WP international zo een vijftiental jaar geleden uit , is nu onderhand overal wel te zien
Toen waren we de koplopers en pas nu begint deze manier van werken beetje per beetje terrein te winnen .

Belettering op glas : de beletterde glazen wand

Belettering op glas : de beletterde glazen wand Direct line , de naam die we gaven aan het rechtstreeks beletteren op glazen wanden met allerhande info , vonden wij bij WP international zo een vijfentwintig jaar geleden uit , en nu onderhand overal wel te zien . Logisch, gezien de ongekende mogelijkheden ...

Binnensignalisatie