Verkeersborden

Wegwijzers , eigenlijk een veelzeggende naam , want het antwoord zit hem in de naam van het object : dit item wijst dus duidelijk de weg . De wegwijzer of verkeersbord waar wij het in deze rubriek over hebben is echter het type dat iedereen , die ooit buiten zijn huis is geweest  - en wie is dat niet ?  -  deze overduidelijk herkent en dit typische verkeersbord voor zijn ogen brengt als we het woord wegwijzer laten vallen …

We hebben inderdaad te doen met de wegwijzers die je overal , maar dan ook overal terug vindt aan ieder kruispunt waar je met de wagen of fiets of met één of ander ander voertuig passeert . Zelfs langs fietspaden en wandelpaden zijn wegwijzers of verkeersborden overal aanwezig .

Maar niet alleen langs de openbare weg vindt men wegwijzers . Immers , op grote parkings van ziekenhuizen , rond openbare gebouwen maar evenzeer , zo niet méér , ook op alle grote en kleine terreinen in de privésector vindt je deze wegwijzers of verkeersborden op palen langs de weg of aan een gevel of muur geplaatst . Ze zijn immers eenvoudig maar degelijk en beiden soms een alternatief voor de “ iets minder goedkope design wegwijzers “ zoals de modulaire wegwijzers wel meestal zijn .

Wij vervaardigen 2 type uitvoeringen van verkeersbord of wegwijzer, de type 250 en de type 2000 , verschillend … maar dezelfde ! Lees meer hieronder …

Type 250 verkeersborden

Type 250 verkeersborden

Het verkeersbord type 250 die in duizenden bestekken voor aannemingen wordt beschreven als het gaat over wettelijke verkeerssignalisatie langs de openbare weg voor het aanduiden van verkeerstekens , plaatsaanduiding , wegwijzers , kortom voor àlle verkeerssignalisatie langs de openbare weg .
Immers , dit bord is wettelijk gezien voor gewestelijke wegen het énige die toegelaten is .
Het is feitelijk de vervanger van de vroegere type “ Bruggen en Wegen “- verkeersborden .

Type 2000 verkeersborden

Type 2000 verkeersborden

Het verkeersbordtype 2000 is ouder dan het verkeersbord type 250 , en wordt nu eigenlijk systematisch vervangen door laatstgenoemde . Enkel nog langs gemeentelijke - of stadswegen kan men nog nieuwe verkeersbord type 2000 plaatsen , mits akkoord van de gemeente of stad . Langs gewestelijke wegen kan of mag dit bord niet meer nieuw geplaatst worden ...

Buitensignalisatie